Nederlandse bedrijvigheid industrie neemt verder af

Vakblad industrie Nederlandse bedrijvigheid

De Nederlandse bedrijvigheid binnen de industrie toont signalen van afnemende groei, een ontwikkeling die nadrukkelijk naar voren komt in de recent gepubliceerde Nevi Inkoopmanagersindex. Met een marginale stijging van 43,6 in september naar 43,8 in oktober, blijft de Nevi Inkoopmanagersindex indicatief voor een snelle daling van de industriële activiteit in Nederland.

In de maand oktober hebben inkoopmanagers binnen de industrie hun aankopen teruggeschroefd. Een overmaat aan voorraden, opgebouwd tijdens de pandemie, ligt hieraan ten grondslag. Deze voorraden vereisen een geleidelijke afbouw. Dit, tezamen met een verminderde behoefte aan materialen vanwege de zwakke vraag, heeft geleid tot een snelle daling van nieuwe orders, wat op zijn beurt de productie verder reduceert.

Macro-economische uitdagingen Nederlandse bedrijvigheid

De Nederlandse bedrijvigheid kampt ook met macro-economische uitdagingen. Zo speelt de vertragende economische groei een prominente rol, evenals de snel gestegen rente, die de industrie hindert. Deze hogere rente beïnvloedt de vraag naar industriële goederen negatief, aangezien het investeringen duurder maakt. Desondanks was er in oktober een opmerkelijk optimisme waarneembaar onder inkoopmanagers, met name wat betreft de productieverwachtingen over twaalf maanden. Dit optimisme, het meest substantieel sinds mei, wordt gevoed door toekomstige projecten die op stapel staan.

Er is echter ook een positieve wending merkbaar op het front van de inflatie. Zowel de inkoop- als de afzetprijzen vertonen een neerwaartse trend, wat als een welkome ontwikkeling kan worden gezien in tijden van economische tegenwind. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft recentelijk bevestigd dat de economische prestaties in de eurozone te wensen overlaten. Dit heeft ongetwijfeld zijn weerslag op de Nederlandse bedrijvigheid.

Vermindering inflatie verwacht

Volgens financiële instelling ABN AMRO zal de economische onzekerheid blijven voortduren, waarbij de inflatie naar verwachting snel zal verminderen. Dit biedt een kans voor de ECB om de rentevoeten te verlagen wanneer de inflatie onder controle is. Een dergelijke verlaging zou de vraag naar industriële producten kunnen stimuleren. Op die manier kan dit bijdragen aan een geleidelijk herstel van de Nederlandse bedrijvigheid, mogelijk beginnend in de loop van 2024.

In deze tijd van verandering is aanpassing essentieel. De Nederlandse industrie moet haar strategieën herzien. Focus op efficiëntie en innovatie is belangrijk. Het doel? Overleven en bloeien ondanks economische schommelingen. Hierdoor kan de industrie stevig blijven staan, zelfs wanneer de marktomstandigheden uitdagend zijn.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie