Nederland innovatieland

Productinnovatie Top 100 Innovatieleiders EU-ondersteuning Innovaties Nederland innovatieland

Met trots mag Nederland zich ook in 2023 weer ‘Innovatieleider’ noemen op het gerenommeerde European Innovation Scoreboard (EIS), een titel die het land een jaar eerder ook al in ontvangst mocht nemen. Nederland heeft dit jaar de vierde plek bemachtigd op deze Europese ranglijst, die onlangs is vrijgegeven. Nederland als innovatieland wordt hiermee erkend op basis van 32 indicatoren, waarbij het vergelijken van alle EU-lidstaten en een aantal landen buiten de EU centraal staat. Aspecten zoals de mate van private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, samenwerking tussen publieke en private sector, innovatie binnen het MKB, digitalisering, patentaanvragen, de kwaliteit van onderzoek en de hoeveelheid banen in innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, zijn van belang in deze beoordeling.

Waardering Nederland innovatieland

Micky Adriaansens, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, uitte zijn waardering voor deze prestatie: “Dit is een prachtige erkenning voor de innovatieve ondernemers, onderzoekers en wetenschappers die Nederland rijk is. De innovatieleider-status is echter niet iets dat ons zomaar komt aanwaaien. Daarom is het van essentieel belang dat we blijven stimuleren dat kennis in Nederland, als innovatieland, niet alleen op niveau blijft, maar ook omgezet wordt naar tastbare innovaties. We zien daarom een toename van private en overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie, zodat we in Nederland ook op lange termijn voldoende banen en inkomsten kunnen genereren. Gebieden zoals quantumtechnologie, fotonica, waterstof en biomedische innovatie zijn hier voorbeelden van.”

Het EIS-rapport benadrukt de traditionele sterktes van Nederland als innovatieland. Zo zijn het hoge niveau van onderwijs en onderzoek, de digitale vaardigheden en de toepassing hiervan in innovatieve processen sterke punten. Recente verbeteringen die door de EIS worden genoemd, zijn de groeiende samenwerking tussen innovatieve MKB-bedrijven en de toenemende beschikbaarheid van durfkapitaal voor de lange termijn. Tegelijkertijd toont het rapport aan dat er verbeterpunten zijn, zoals de relatief lage hoeveelheid private investeringen in innovatie. Ondanks dat Nederland op dit gebied onder het EU-gemiddelde scoort en in de Europese middenmoot staat, zijn de publieke investeringen en de overheidssteun voor private investeringen wel op peil.

Meest competitief

Nederland als innovatieland blijft zijn positie op de ranglijst van meest competitieve economieën ook in 2023 behouden. Op de IMD World Competitiveness-ranglijst is Nederland gestegen van de zesde naar de vijfde plaats. Deze hoge notering dankt Nederland aan haar uitmuntende infrastructuur, zoals goed ontwikkelde transport- en communicatienetwerken. Ook de transparante regelgeving en efficiënte overheidsdiensten dragen bij aan deze beoordeling. Bovendien prijst IMD de hoogopgeleide en diverse beroepsbevolking van Nederland als innovatieland, wat bijdraagt aan de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Ons land heeft zich ook weten te onderscheiden door haar vermogen om digitale technologieën te integreren in verschillende sectoren, waardoor het een voortrekkersrol speelt in de digitale transformatie.

European Innovation Scoreboard

Het European Innovation Scoreboard (EIS) van 2023 laat een significante verbetering zien van ongeveer 8,5% in de innovatieprestaties sinds 2016, een bevestiging van de inzet van de EU om een cultuur van innovatie te bevorderen. Gedurende deze periode hebben 25 landen vooruitgang geboekt, hoewel dit in recentere jaren iets trager ging. Twintig lidstaten ervoeren aanzienlijke groei in hun innovatievermogen in het afgelopen jaar, terwijl slechts zeven een daling zagen. Het is echter zo dat landen met minder sterke innovatiesystemen over het algemeen minder snel verbeteren dan het EU-gemiddelde.

Volgens het Regional Innovation Scoreboard hebben de meeste regio’s in de EU sinds 2016 een stijging in hun innovatieprestaties laten zien. Hoewel de meest innovatieve regio’s zich meestal in de meest innovatieve landen bevinden, zijn er enkele ‘excellente pockets’ te vinden in landen met relatief lagere innovatieprestaties.

Op wereldniveau presteert de EU nog steeds iets beter dan China en komt het dichter bij Australië. De prestatiekloof met Canada, de Republiek Korea en de Verenigde Staten is echter groter geworden.

Belangrijke bevindingen

Op basis van hun scores vallen de lidstaten in vier prestatiegroepen: Innovatieleiders (prestatie ligt boven 125% van het EU-gemiddelde), Sterke innovatoren (tussen 100% en 125% van het EU-gemiddelde), Gematigde innovatoren (tussen 70% en 100% van het EU-gemiddelde) en Opkomende innovatoren (onder 70% van het EU-gemiddelde). Denemarken is de nieuwe topinnovator, terwijl Zweden, dat de afgelopen jaren bovenaan stond, nu tweede is. Andere innovatieleiders zijn Finland, België en Nederland, het innovatieland dat consistent in de top blijft presteren.

In vergelijking met de editie van vorig jaar is de verdeling van de lidstaten over de prestatiegroepen grotendeels stabiel gebleven. Hongarije heeft vooruitgang geboekt en is een Gematigde innovator geworden, terwijl de innovatieprestaties in Frankrijk en Luxemburg sinds 2016 zijn afgenomen. Specifiek:

  • Australië, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Cyprus en Frankrijk zijn Sterke innovatoren, die boven het EU-gemiddelde presteren.
  • Estland, Slovenië, Tsjechië, Italië, Spanje, Malta, Portugal, Litouwen, Griekenland en Hongarije zijn Gematigde innovatoren.
  • Kroatië, Slowakije, Polen, Letland, Bulgarije en Roemenië zijn Opkomende innovatoren.
  • Op regionaal niveau is de innovatieprestatie voor 211 van de 239 regio’s sinds 2016 toegenomen, zoals blijkt uit het Regionale Innovatie Scoreboard 2023. De meest innovatieve regio in Europa is Hovedstaden in Denemarken, gevolgd door Helsinki-Uusimaa in Finland en Oberbayern in Duitsland. Stockholm in Zweden staat op de vierde plaats en Berlijn in Duitsland op de vijfde plaats.

Innovatiekloof

Ondanks de vooruitgang in innovatie, blijft de innovatiekloof in de EU bestaan en wordt deze voornamelijk bepaald door geografische concentraties. Terwijl Innovatieleiders en de meeste Sterke innovatoren voornamelijk in Noord- en West-Europa zijn gevestigd, bevinden veel van de Gematigde en Opkomende innovatoren zich in Zuid- en Oost-Europa.

Deze kloof benadrukt de noodzaak voor gerichte inspanningen om de innovatiekloof te overbruggen en gelijkmatige groei over de hele EU te bevorderen, wat één van de doelen is van de Nieuwe Europese Innovatieagenda, die in juli 2022 is aangenomen. Door strategische initiatieven zoals het Deep Tech Talent Initiative, het Innovation Talent Platform en de Regionale Innovatie Valleys, streeft de EU ernaar om diepgaande technologische innovatie te bevorderen en een start-upcultuur te bevorderen. Door te investeren in dieptechnologisch talent, het bevorderen van innovatie-ecosystemen en het benutten van regionale sterke punten, kunnen landen of regio’s technologische vooruitgang stimuleren en een concurrentievoordeel behouden in het wereldwijde innovatielandschap.

Achtergrond

Sinds 2001 is het European Innovation Scoreboard de maatstaf voor het analyseren van innovatieprestaties in EU-landen, Europese buren en wereldwijde concurrenten. Het Regionale Innovatie Scoreboard biedt een vergelijkende beoordeling van onderzoek- en innovatieprestaties in 239 regio’s in 22 EU-lidstaten, Noorwegen, Servië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg en Malta zijn opgenomen op landniveau. Beide scoreborden geven een uitgebreide beoordeling van nationale en regionale sterke en zwakke punten op het gebied van innovatie, waardoor landen gebieden voor verbetering kunnen identificeren. Met een interactief hulpmiddel bieden de Scoreborden aangepaste vergelijkingen, visualiseren ze landsprofielen, tonen ze relatieve sterktes, zwaktes en trends en onderzoeken ze correlaties tussen indicatoren.

Het European Innovation Scoreboard onderstreept de toewijding van de EU en haar lidstaten om innovatie te bevorderen die geworteld is in excellentie, concurrentievermogen, openheid en talent. Het dient als een gids voor het vormgeven van beleid dat innovatie in heel Europa versterkt, terwijl het gelijke tred houdt met het snel evoluerende wereldwijde landschap. Onder deze lidstaten heeft Nederland, als een innovatieland, zich gevestigd als een innovatieleider, met een prestatie boven 125% van het EU-gemiddelde. Het handhaven van deze status bevestigt de inzet van Nederland als innovatieland, waar innovatie wordt gezien als een sleutelfactor voor het waarborgen van economische groei en concurrentievermogen.

Nederland innovatieland technologische vooruitgang

Dankzij een sterke nadruk op onderzoek en ontwikkeling, de samenwerking tussen de academische wereld en de industrie, en een gunstig ondernemingsklimaat, blijft Nederland als innovatieland uitblinken op het gebied van technologische vooruitgang en vernieuwing. Het belang van het versterken van de innovatiecapaciteit wordt ook erkend door de Nederlandse overheid, die verschillende maatregelen heeft geïmplementeerd om innovatie te stimuleren. Dit omvat fiscale prikkels, financiering voor start-ups en scale-ups, en de ontwikkeling van innovatiehubs die samenwerking en kennisdeling bevorderen.

Als een innovatieland, blijft Nederland zich inzetten voor de voortdurende bevordering van innovatie en technologische vooruitgang. Met zijn sterke focus op R&D, wereldberoemde universiteiten en onderzoeksinstellingen, en een bloeiend bedrijfsleven, blijft Nederland een toonaangevende rol spelen in het Europese innovatielandschap. In de wereld van voortdurende digitale en technologische transformatie is het duidelijk dat landen die in staat zijn om innovatie te omarmen en te stimuleren, degenen zijn die het meest succesvol zullen zijn. In dit opzicht blijft Nederland, als een erkend innovatieland, een voorbeeld voor andere landen in zijn benadering van innovatie en technologische vooruitgang.

Bron: Rijksoverheid

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.