Van Big naar Smart – Gaan IT en OT elkaar vinden?

Lenze Marc Vissers

Data gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de productie. Samen met de opkomst van artificial intelligence zorgt dat voor een flink veranderende behoefte. In componenten maar ook in medewerkers. We spreken Marc Vissers van Lenze.

Ook met Marc blikken we terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Hoe blijvend zijn de effecten en welke effecten ziet hij eigenlijk? En nog belangrijker: wat staat er op stapel voor de nabije toekomst?

“Door de schaarste van heel veel grondstoffen, componenten, chips en andere zaken zagen we niet alleen levertijden enorm oplopen, maar ook de prijzen. En het tekort aan expertise wordt alleen maar groter. Veel grote industriële productiebedrijven hebben een actieve lobby gevoerd om de politiek te bewegen chips voor de industrie beschikbaar te houden. Je zag dat politici geen idee hadden van de impact van de schaarste, en er ook de handen niet aan durfden te branden, ze lieten het onderwerp gewoon los. Zoals vaak was geld de hoofdmotivatie. Maar de keerzijde is dat de ontstane situatie wel enorme creativiteit opleverde en tegelijkertijd een rationalisering van productportfolio’s. Er werd gezocht naar andere oplossingen, andere materialen en andere technieken, met soms verrassend succes. En doordat er minder tijd besteed werd aan reizen was er meer tijd voor ontwikkeling. Bij Lenze hebben we een aantal nieuwe hubs gecreëerd zoals een mechatronic competence center en een digital hub voor softwareontwikkeling. Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat Covid-periode de wind in de rug was voor Industrie 4.0 en dat het de ontwikkelingen heeft versneld.”

Versnelling

“Nu Covid achter ons ligt, zijn veel projecten versneld uitgevoerd. Want tijdens die periode konden we weinig echt communiceren en nog minder echt uitvoeren, maar er werden wel degelijk projecten ontwikkeld, alleen bleven die nog op de plank. Tegelijk ontstond er een aardige luchtbel in de opdrachten omdat klanten van Lenze voorraden aan gingen leggen. Maar het spek is bij veel bedrijven inmiddels van de botten. Met name in het mkb is het moeilijker om nieuwe machines te bouwen, want liquiditeit is lastiger te verkrijgen. De markt wordt afgeremd door de financiële patronen bij de verstrekkers.”

Mensen bij Lenze

Geld is belangrijk, maar zonder mensen kom je er niet. “De schaarste aan geschoold personeel is de grootste belemmering. We trekken steeds weer veel stagiaires en afstudeerders aan. Maar voor het onderwijs is de nieuwe technologie haast niet bij te benen. Daardoor verwachten schoolverlaters nog veel investering. Het onderwijs verandert wel, maar niet op de manier die nodig is. Tja, en hoe het moet, dan kan niemand eigenlijk echt in de praktijk brengen. We zien heel veel versnipperde initiatieven in het land. Daarin hebben we met Industry ID, het opleidingenpaspoort dat we vanuit de FEDAcademy hebben geïnitieerd, al een flinke stap gezet. Hiermee helpen we mensen verder ná hun schoolperiode. Uitgaande van het principe ‘een leven lang leren’ helpt dit om persoonlijke opleidingsdoelen te realiseren. Aan de hand van een persoonlijk profiel wordt bekeken wat iemand wil bereiken. In overleg met een specialist krijgt de betreffende persoon een aantal opleiding voorgesteld.”

“Het begint natuurlijk al heel vroeg, dat je mensen kennis moet laten maken met techniek. We geven daarom regelmatig middelbare scholieren en studenten een kijkje in de keuken. We leggen ze de basisprincipes uit en maken de techniek interessant. Dat er voor een pc en een smartphone techniek nodig is, maakt het al wat aanschouwelijker voor ze. Bijna alle behoeftes die je als consument hebt, zijn mogelijk door techniek.”

Aanpak

Over wat Lenze deed om de uitdagingen van Covid het hoofd te bieden zegt Marc dat het minder ging om lean en efficiënt produceren, maar dat meer de focus gelegd werd op beschikbaarheid en inlevingsvermogen.

“Communicatie was en is hierom cruciaal. We zullen voortdurend het gesprek aangaan met onze klanten. En proberen het altijd door de blik te bekijken van de klant. In het gesprek gaan we continu op zoek naar de overwegingen van klanten, waardoor we verder kijken naar mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De markt is momenteel behoorlijk volatiel en is echt onvoorspelbaar geworden. De time-to-market en total cost of ownership waren tot iets meer dan een jaar geleden ineens minder relevant. We wisten dat natuurlijk al, maar het blijkt eens te meer van belang om altijd focus te behouden, eens temeer nu de markt in een periode is aanbeland waar marges in Europa onder enorme druk komen te staan.”

“Qua beschikbaarheid zijn producten weer redelijk normaal leverbaar in de markt, en normaliseert alles weer langzaamaan. Metalen, legeringen, plastics, chips – kritische delen zijn weer leverbaar maar we raken ook steeds meer doordrongen van het besef dat het echt anders moet. Delfstoffen zijn niet eindeloos. Er wordt hard gewerkt aan alternatieve technologieën, meer dan ooit.”

IT en OT bij Lenze

Ook de IT en OT aspecten staan in de belangstelling. “Niet alleen vanuit de industrie, maar ook vanuit de andere kant bewegen veel IT-bedrijven zich naar de OT. Ze hebben alleen vaak nog geen idee hoe dat in elkaar zit. Bij Lenze spelen we in op die ontwikkeling door de introductie van ons Nupano. Een open-source automatiseringsplatform waarmee je zonder diepgaande IT-kennis wel OT kunt gebruiken. Zo kunnen onze klanten nieuwe digitale diensten ontwikkelen. Want je moet haast wel als machinebouwer, als je je wilt onderscheiden. Nupano biedt ruimte voor digitale innovaties voor machines en systemen en geeft ook toegang tot nieuwe businessmodellen. Machinebouwers hebben vaak wel de juiste ideeën, maar tegelijkertijd een gebrek aan knowhow, aan personeel en soms aan technologisch inzicht voor nieuwe businessmodellen. Nupano moet een sleuteltechnologie vormen die men zonder voorkennis van IT kan gebruiken.”

Lokale markten

Lenze maakte de afgelopen tien jaar een enorme reis door. De vestigingen werden lokaal in de markt geplaatst. “Om de taal, de cultuur en de afstand. Maar ook om de lokale supply chain in te kunnen zetten. Die reis liep parallel met de reis in digitalisering. OT&IT gaan samenwerken en dat zie je terug in het portfolio en Lenze FAST, de automatiseringssoftware-toolbox viert inmiddels haar 10-jarig bestaan.”
“Ook artificial intelligence is inmiddels niet meer weg te denken uit de machinebouw. Alles om te komen van big data naar smart data. Dat vereist ook een ander soort mensen; een engineer maakt op sommige onderwerpen plaats voor een data scientist.

Maar het belangrijkste uitgangspunt is de vraag: ‘wat wil je weten en waarom’. Het kan zelfs een keus zijn om in plaats van sensoren alleen nog maar data te gebruiken. Dat kan alleen als je smart data hebt.”

In de afgelopen tien jaar is de markt volgens Marc sterk veranderd. “Je ziet niet alleen een verdikking van de markt, maar daardoor ook een toename in de multidisciplinariteit in verschillende markten. En dat wordt van alle kanten gezien en aangemoedigd. De eindmarkt gaat meer kijken naar functionaliteit en minder naar een merk. Welk product heeft de beste functionaliteit, mensen, portfolio, maar ook zeker CO2footprint én service. De klantenwensen gaan niet meer alleen om prijs, service en product, maar steeds meer om digitalisering, partnership en juiste communicatie.

Eigenlijk kun je zeggen dat de uitdagingen van de machinebouwer de uitdagingen van Europa zijn. In het aankomend decennium nemen de beschikbare ressources alleen maar af, dus de vraag is daarmee ook niet óf maar wanneer OT en IT elkaar gaan vinden”.

Meer informatie over Lenze

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.


Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Janet Kooren

Janet Kooren, Hoofdredacteur IndustrieVandaag

Janet Kooren is een ervaren vakbladjournalist in de technische hoek. Ze was jarenlang betrokken bij de organisatie van technische vakbeurzen en de laatste tien jaar verdiende ze haar sporen als freelance technisch schrijver van haar eigen bedrijf PuntNet bij onder andere Automatie|PMA, het tijdschrift voor industriële automatisering en processing. Sinds 2020 is zij Hoofdredacteur van dit platform IndustrieVandaag en van het vakblad voor voedingsmiddelentechnologie EVMI.
Lees meer van: Janet Kooren, Hoofdredacteur IndustrieVandaag