Kabinet komt kennisinstellingen te hulp met nieuw Loket Kennisveiligheid

Loket Kennisveiligheid

Het is essentieel dat de Nederlandse kennisinstellingen veilig samenwerken met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven. Met het nieuwe loket Kennisveiligheid van de Rijksoverheid gaat het kabinet iedereen die op een kennisinstelling werkt of studeert daarbij helpen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceerde vandaag dit nieuwe adviesloket namens het kabinet.

Naast het adviesloket werd vandaag ook de Nationale Leidraad Kennisveiligheid gepubliceerd. Dit document is door het gezamenlijke Nederlandse kennisveld samen met de Rijksoverheid opgesteld om handvatten en antwoorden te bieden bij vragen over kennisveiligheid bij internationale wetenschappelijke samenwerking.

Minister Dijkgraaf: “Internationale samenwerking in de wetenschap en het hoger onderwijs biedt Nederland veel kansen en dat moeten we ook stimuleren. Tegelijk is het ook belangrijk dat Nederlandse kennisinstellingen alert zijn en blijven op mogelijke risico’s rond buitenlandse inmenging, misbruik van kennis of ethische kwesties die kleven aan de toepassing van onderzoeksresultaten. De leidraad en het loket gaan hierbij helpen. Het is belangrijk dat we deze stap samen, met partijen uit het kennisveld, kunnen zetten’’

Loket Kennisveiligheid

Het Rijksbrede Loket Kennisveiligheid dat vandaag officieel van start is gegaan komt tegemoet aan de behoefte van kennisinstellingen. De kennisinstellingen geven aan dat zij bij het afwegen van kansen en risico’s rond internationale samenwerking informatie en advies willen van de Rijksoverheid. Het nieuwe loket, dat als contactpunt voor de gehele Rijksoverheid functioneert, is bereikbaar voor alle aan kennisveiligheid gerelateerde vragen voor iedereen die binnen een kennisinstelling werkt of studeert. Het gaat bijvoorbeeld om vragen rond het aangaan van samenwerkingsverbanden met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven.

Het adviesloket is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). RVO legt de adviesvragen voor aan inhoudelijke experts van verschillende ministeries en diensten. Zij geven extra informatie en advies, waardoor de kennisinstelling zelf een besluit kan nemen om internationaal samen te werken. Vanaf vandaag is het loket bereikbaar via www.loketkennisveiligheid.nl. Het loket wordt in de loop van 2022 verder uitgebreid met handige tools, zoals met checklists en webinars.

Nationale Leidraad Kennisveiligheid

Door het gezamenlijke Nederlandse kennisveld is samen met de Rijksoverheid de Nationale Leidraad Kennisveiligheid uitgewerkt. Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met kennisinstellingen, de zogenaamde kennisveiligheidsdialoog, hieruit is naar voren gekomen dat er een sterke behoefte was aan deze leidraad. De leidraad helpt kennisinstellingen, bestuurders en onderzoekers door hen te laten zien waar de risico’s en dreigingen kunnen zitten en biedt kaders en handvatten. Op basis van de leidraad kunnen instellingen hun eigen beleid aanscherpen en verdiepen. De leidraad zal worden geactualiseerd wanneer ontwikkelingen in het dreigingsbeeld en/of de beleidsontwikkeling rond kennisveiligheid daar om vragen.

Aan de totstandkoming van de leidraad hebben verschillende partijen meegewerkt: Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, TO2-federatie en verschillende ministeries en diensten van de Rijksoverheid.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie