Verwachtingen Industrie & Productie zijn voorzichtig positief ondanks aanhoudende krimp

Techbedrijven zakelijk Producten Fusies en Overnames

De sector industrie & productie staat voor uitdagende tijden. De afgelopen periode is er sprake van een aanhoudende krimp wegens ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Dit heeft een negatieve impact op de overnamemarkt binnen de industrie & productie, waardoor het aantal fusies en overnames in de eerste helft van 2023 lager was dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Ondanks de negatieve ontwikkelingen, zijn de vooruitzichten voorzichtig positief. In deze marktupdate vroegen wij Niels Beckers, overnamespecialist industrie en productie bij Match Plan Fusies en Overnames, om terug te blikken naar recente ontwikkelingen en te kijken naar de verwachtingen voor komende periode met betrekking tot overnames binnen de industrie & productie.

Aanhoudende krimp van de dagproductie van de Nederlandse industrie

De dagelijkse productie van de Nederlandse industrie is de afgelopen vier kwartalen sterk gedaald. Als gevolg van de daling is de dagelijkse productie van de Nederlandse industrie ongeveer teruggekeerd naar het niveau van begin 2020. Het afgelopen kwartaal is de dagelijkse productie voornamelijk afgenomen binnen de drankindustrie (-11,2%), de machinebouw (-11,0%) en de basismetaalindustrie (-10,2%).

Fusies en overnames
Seizoen gecorrigeerde dagproductie van de Nederlandse industrie

De neerwaartse trend van de dagelijkse productie in de afgelopen vier kwartalen is het gevolg van ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Zo zijn elektriciteits- en aardgasprijzen gestegen sinds het tweede kwartaal van 2022 als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is de dagelijkse productie afgenomen wegens de rentestijgingen, waardoor de vraag naar kapitaalgoederen is afgenomen (ING, 2023). Verder is de dagelijkse productie afgenomen wegens de afbouw van extra voorraden die zijn opgebouwd tijdens de coronapandemie wegens de disrupties in de supply chains (ABN AMRO, 2023).

Daling van het transactievolume in de eerste helft van 2023 zorgt voor daling fusies en overnames

Naast de daling van de dagelijkse productie, is ook het aantal fusies en overnames binnen de sector industrie & productie afgenomen. In de eerste helft van 2023 hebben in totaal 170 fusies en overnames plaatsgevonden. Echter, in de periode 2018 – 2022 was het gemiddelde aantal fusies en overname binnen de sector ongeveer 259 per halfjaar.

De afname in het aantal fusies en overnames kan deels worden verklaard door de neerwaartse trend van de productie. Daarnaast kan de daling in het aantal fusies en overnames worden verklaard door de rentestijgingen. Als gevolg van de rentestijgingen is het bijvoorbeeld duurder voor ondernemingen om financieringen ten behoeve van fusies en overnames aan te trekken.

Fusies en overnames
Aantal fusies en overnames binnen de Industrie & Productie

Positieve verwachtingen van het transactievolume

Ondanks de bovenstaande negatieve ontwikkelingen binnen de sector industrie & productie, is de verwachting dat het transactievolume binnen de sector in de komende periode zal toenemen. Dit is gebaseerd op een aantal factoren. Ten eerste, is er een neerwaartse trend zichtbaar in zowel de elektriciteits- als de gasprijzen. Ook lijkt de rente te stabiliseren (ABN AMRO, 2023). Daarnaast spelen er een aantal trends binnen de industrie & productie een belangrijke rol in de toename van het transactievolume binnen de sector. Onderstaand worden deze trends nader toegelicht.

Technologie

De eerste trend binnen de industrie & productie draait om de noodzaak van technologische ontwikkeling. Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van supply chains, technologie en klantverwachtingen, worden bedrijven in de industrie & productie gedwongen nieuwe technologieën te omarmen om concurrerend te blijven (PWC, 2023). Volgens Deloitte (2022) hebben veel ondernemingen binnen deze sector plannen om te investeren in productie-automatisering, kunstmatige intelligentie en data analytics. Het ontwikkelen van dergelijke technologieën vereist echter aanzienlijke financiële middelen en tijd. Om deze reden zullen bedrijven zich tevens richten op het acquireren van technologie door middel van fusies en overnames, waarbij de targets ondernemingen betreffen die de benodigde technologieën al hebben ontwikkeld. Dit stelt bedrijven in staat om op een snellere en efficiëntere manier hun bedrijfsprocessen te transformeren.

Verduurzaming via fusies en overnames

Een tweede trend is verduurzaming. Zowel consumenten als bedrijven en de overheid leggen steeds meer de focus op duurzaamheid. Aangezien de sector industrie & productie verantwoordelijk is voor de meeste CO2-uitstoot binnen alle sectoren, ligt er aanzienlijke druk op de sector om te verduurzamen. Een van de manier om sneller te verduurzamen is middels fusies en overnames. Hierbij is het voornamelijk interessant voor ondernemingen binnen de sector om bedrijfsprocessen te verduurzamen middels fusies en overnames. Voorbeelden van fusies en overnames waarbij de focus ligt op verduurzaming zijn te vinden in sectoren zoals de auto-industrie en metaalproductie-industrie (BCG, 2022). Autofabrikanten nemen bijvoorbeeld startups over om geavanceerde technologieën te verkrijgen voor de productie van elektrische auto’s en batterijen. In de metaalproductiesector vinden overnames plaats. Staalfabrikanten nemen recyclingbedrijven over. Zij willen toegang krijgen tot metaalafval. Dit is nodig voor duurzamere staalproductie. Bovendien draagt het bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Reshoring

Een laatste opvallende trend is reshoring. Historisch gezien hebben ondernemingen binnen de industrie & productie hun productielocaties vaak verplaatst naar lagelonenlanden om kosten te besparen (PWC, 2023). Echter, als gevolg van disrupties in de supplychains wegens de coronapandemie, heroverwegen ondernemingen deze beslissingen. Om in de toekomst beter weerbaar te zijn tegen disrupties richten bedrijven zich steeds meer op nearshoring en reshoring. Zo heeft de chipfabrikant Intel aangekondigd een productielocatie in Europa te bouwen om de stabiliteit van haar supplychain te verbeteren. Naast het bouwen van productielocaties, wat veel tijd kost, kunnen onderneming binnen de industrie & productie tevens lokale ondernemingen overnemen om de weerbaarheid van de supplychains te verbeteren.

Meer informatie: Niels Beckers, overnamespecialist industrie en productie bij Match Plan Fusies en Overnames

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.