Fiscaal voordeel met MIA\Vamil voor investeringen in verduurzaming van industriële activiteiten

PPA event plant Druk op industrie Fiscaal ammoniakfabriek Artikelen

De MIA\Vamil biedt volop mogelijkheden ter ondersteuning van investeringsprojecten om de industrie te verduurzamen en luchtemissies te beperken. In 2022 komt hiervoor maximaal 50 miljoen euro per investering en belastingplichtige in aanmerking. Dit was voorheen 25 miljoen euro.

Fiscaal belastingvoordeel

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee fiscale stimuleringsregelingen die zich richten op marktintroductie en -verbreding van innovatieve en milieuvriendelijke technieken. Met de MIA\Vamil kan het fiscaal belastingvoordeel voor ondernemers die hierin investeren netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Op de Milieulijst staan de omschrijvingen van technieken die fiscaal worden gestimuleerd. Deze lijst wordt jaarlijks herzien. In 2022 staat er voor het verduurzamen van de industrie bijvoorbeeld het volgende op:

  • technieken voor de (chemische) verwerking/recycling van afvalstoffen;
  • technieken om de CO2-uitstoot te beperken, zoals apparatuur voor het afvangen, transporteren en binden van CO2 (CCU);
  • technieken om stikstof- en fijnstofemissies tegen te gaan, zoals een stofafscheider en apparatuur voor stofdetectie en -registratie;
  • technieken voor reductie van vluchtige organische stoffen, zoals een vlamloze thermische oxidator en een biologisch luchtfilter;
  • technieken gericht op overige broeikasgasemissies, zoals apparatuur voor vervanging van gefluoreerde broeikasgassen of methaanreductie.

Wilt u een aanvraag indienen voor een investering in één van de technieken op de Milieulijst 2022? Raadpleeg dan de website van RVO onder meer informatie.

Meer informatie

Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen Industrie en MIA\Vamil

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie