Dare to share: industrie daagt elkaar uit 

Dare to share

Het bijblijven van veranderingen in de markt vereist een proactieve aanpak, met name door het delen van kennis en data. Deze noodzaak werd recentelijk benadrukt tijdens een door Siemens georganiseerd evenement in de Rotterdamse Van Nellefabriek, genaamd ‘Dare to share’.

Tijdens het evenement deelden vertegenwoordigers van vele bedrijven uit verschillende sectoren een doel: relevant blijven in een wereld die snel verandert. Deze sectoren varieerden van farmaceutica en life sciences tot voedsel- en drankindustrie, waterbeheer, landbouw en de halfgeleiderindustrie. Een kernaspect dat deze bedrijven verenigt, is hun streven om zich aan te passen aan en te innoveren binnen deze dynamische omgeving.

Cleantech

Interessant is dat cijfers aantonen hoe uitdagend deze taak is. Uit recent onderzoek blijkt dat Europa slechts in één van de tien sleuteltechnologieën voor de komende jaren en decennia vooroploopt: Cleantech. Deze statistiek illustreert de urgentie voor bedrijven om niet alleen innovatief te zijn, maar ook samenwerkingsgericht.

Het Dare to share evenement legde de focus op het belang van het delen van informatie als een methode om niet achterop te raken. Een keynote presentatie door professor Bob de Wit onderstreepte een fundamentele verschuiving die momenteel plaatsvindt onder invloed van Kunstmatige Intelligentie. Hij stelde dat bedrijven die niet bereid zijn om kennis en data te delen, het risico lopen irrelevant te worden. Deze stelling werd in de daaropvolgende rondetafelgesprekken door bijna alle deelnemers ondersteund. Hoewel er praktische bezwaren en uitdagingen zijn, die per sector kunnen verschillen, was er een algemene consensus over de noodzaak van het delen van kennis en data.

De hamvraag blijft echter: hoe kunnen bedrijven dit delen van kennis en data integreren als een vanzelfsprekend onderdeel van hun bedrijfsvoering? Het antwoord hierop is complex en vereist een gedetailleerde benadering. Een aspect dat naar voren kwam, is de noodzaak van transparantie en vertrouwen tussen verschillende partijen. Dit houdt in dat bedrijven hun traditionele rivaliteit moeten overstijgen en zich moeten richten op samenwerking en openheid.

Technologische systemen moeten data delen makkelijk maken en tegelijk veiligheid en privacy borgen. Tijdens het Dare to Share evenement kwam ook regelgeving aan bod. Sprekers vertelden over het belang van evenwichtige en stimulerende wetten. Deze zijn essentieel voor het stimuleren van innovatie en samenwerking.

Grootste hindernis niet technologisch maar psychologisch

Tijdens de discussies over de uitdagingen van kennisdeling binnen de industrie, bleek dat de grootste hindernis niet technologisch, maar psychologisch van aard is. Sprekers gaven aan dat het niet de beschikbare technologieën zijn die kennisdeling belemmeren, maar een fundamenteel gebrek aan onderling vertrouwen. Deze perceptie vormde een consistente rode draad in de gesprekken.

Een opmerkelijk moment was de reflectie van Dirk de Bilde, CEO van Siemens Nederland, over zijn jongere zelf. Hij herinnerde zich een tijd waarin hij als student natuurlijkerwijs open stond voor het delen van kennis. De Bilde stelde voor dat professionals zich ‘jonger’ zouden moeten opstellen om effectiever kennis te delen. Dit standpunt werd ondersteund door resultaten van een poll, waarin het gebrek aan vertrouwen tussen bedrijven als grootste barrière voor kennisdeling werd aangewezen. Een deelnemer aan een paneldiscussie, geleid door Irene Rompa, benadrukte dat het beter organiseren van vertrouwen nieuwe mogelijkheden voor innovatie binnen de keten kan ontsluiten, een aspect dat momenteel onderbenut blijft.

Capaciteit, betrouwbaarheid, transparantie en eigenbelang

Een ander panellid, vertegenwoordiger van een vooraanstaand hightech bedrijf, illustreerde hoe zijn organisatie consequent verantwoorde keuzes maakt over wat en met wie te delen. Hierbij wordt de ’trust equation’ gehanteerd. Dit is een formule die de relatie tussen capaciteit, betrouwbaarheid, transparantie en eigenbelang weergeeft. Bovendien bestaan er tal van instrumenten om kennisdeling te faciliteren zonder intellectueel eigendom in gevaar te brengen.

De discussies onderstreepten ook het belang van vertrouwen opbouwen binnen de eigen bedrijfsmuren. Het erkennen van eigen beperkingen en het creëren van korte communicatielijnen tussen werknemers en het management zijn essentieel. Zo ontstaat er een cultuur waarin mensen handelen vanuit vertrouwen, in plaats van zich te richten op het vermijden van risico’s. Deze benadering wijst op de noodzaak voor bedrijven om intern een omgeving te creëren waarin kennisdeling en innovatie kunnen floreren.

Leren van natuurlijke ecosystemen

Cedrik Neike, CEO van Siemens Digital Industries en lid van de raad van bestuur van Siemens AG, vertelde over het leren van natuurlijke ecosystemen bij het opbouwen van vertrouwen in de bedrijfswereld. Hij haalde het ecosysteem van de Malediven aan als voorbeeld, waarbij elk element – zee, vissen, eilanden – meer bijdraagt dan het neemt. Dit benadrukt de noodzaak van een nieuwe manier van succes meten, wat een significante mentale verschuiving vereist voor iedereen, inclusief Siemens.

Neike gaf aan dat het bouwen van bedrijfsecosystemen zeer belangrijk is. Deze ecosystemen, wanneer ze overlappen en integreren, verhogen de impact van wat zowel individuele bedrijven als het gehele ecosysteem kunnen bereiken. Dit inzicht heeft geleid tot de ontwikkeling van het Xcelerator-platform door Siemens. Dit platform stelt industriële gebruikers in staat om niet alleen Siemens-oplossingen te gebruiken, maar ook toegang te krijgen tot een groeiend aantal oplossingen, apps en services van externe partners. Dit faciliteert samenwerking en ontwikkeling, waardoor innovaties sneller kunnen worden opgeschaald, toegankelijker worden voor meer gebruikers en daardoor meer impact hebben.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie