Hoe toekomstbestendig is uw bedrijf? Kijk niet in een glazen bol

Oorlog Oekraïne grafiek materiaaltekort prijzen van producenten betalingsachterstanden Starten van een bedrijf in Portugal

Ieder tijdperk heeft zo zijn eigen dynamiek. De beginjaren van de jaren twintig van deze eeuw vertonen echter opmerkelijke gelijkenissen met de ‘Roaring Twenties’ van de vorige eeuw. Internationale spanningen, politieke onrust, Daarnaast is er economische groei maar zijn er ook nog de naweeën van inflatie. Ze creëren een complexe omgeving om in te opereren voor bedrijven in technische sectoren. Die ook nog eens te maken hebben met technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen.

De ontwikkelingen op technologisch gebied in de jaren 20 van de vorige waren baanbrekend en leverden grote bijdragen aan welvaart en welzijn. En ook nu hebben we te maken met innovaties die ons vooruit helpen in ons dagelijkse leven. Kijk maar eens naar de invloed die kunstmatige intelligentie inmiddels heeft. Een technologie die overigens al rond 1956 is geïntroduceerd maar nu door de hoge snelheden waarmee krachtige compressoren data kunnen verwerken in amper een jaar tijd een vlucht heeft genomen. Wat staat ons nog meer te wachten?

Een veel gestelde vraag, vooral bij het begin van een nieuw jaar. Een glazen bol zou handig zijn, maar gelooft u echt in de voorspellende waarde daarvan? Hoewel er altijd onzekerheid is over de toekomst zijn er wel manieren om u daarop voor te bereiden. Zoals scenarioplanning en het analyseren van ontwikkelingen in de externe omgeving van een bedrijf. De vertrouwde SWOT-analyse is daarvoor nog steeds een uitstekend hulpmiddel als je deze juist toepast om te anticiperen op veranderingen.

Binnen het marketingvak gaat het overigens altijd om de vraag welke veranderingen zich voor zullen doen en hoe je daarop in moet spelen als bedrijf. Want het is niet de vraag of er iets verandert. Maar wel wat de gevolgen zijn als je het beleid van jouw organisatie daar niet of niet tijdig op aanpast. Gebeurtenissen sinds 2020 hebben dit duidelijk aangetoond, waarbij politieke verschuivingen en demografische veranderingen de bedrijfsvoering van veel organisaties hebben beïnvloed.

Of kijk eens naar de demografische verschuivingen waar we volop mee te maken hebben: vergrijzing en ontgroening. Met als gevolg een nog voortdurende krapte op de arbeidsmarkt die zeker tot 2040 aan zal houden. Een vraagstuk waarop je dus niet kunt wachten tot het opgelost is.

En dan heeft menig bedrijf ook nog te maken met aanpassingen in het productieproces of rondom haar business development, vanwege aankomende wet- en regelgeving. Zoals het Europese verbod om vanaf 2035 nog nieuwe auto’s met brandstofmotoren te verkopen. Of de bijmengverplichting” in de kunststoffensector. Waarbij vanaf 2027 vanuit de Nederlandse overheid het verplicht wordt om een minimale hoeveelheid gerecycled kunststof in het productieproces toe te passen.

Het is nog geen 2027 en het duurt nog een paar jaar voor het 2035 is. Maar bent u al voorbereid op de veranderingen die dat in uw productie met zich meebrengt als u toeleverancier bent aan de automobielbranche met componenten voor auto’s met brandstofmotoren of producten van kunststof vervaardigd? En uw afnemers? Weten die al wat dit voor hun product gaat betekenen?
En hoe zit het in andere sectoren. Worden daarin door wet- en regelgeving ook nieuwe eisen gesteld aan producenten? Of is er zelfs sprake van zelfregulering? Bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Onderzoek toont aan dat bedrijven die zich richten op de behoeften van hun markt beter presteren dan hun concurrenten die minder marktgericht zijn. Maar zijn deze bedrijven ook beter voorbereid op de langere termijn? En daarom stel ik hier maar eens de vraag: hoe toekomstbestendig is uw technische B2B-bedrijf?

Krijg zelf inzicht
Interessant dus om zelf ook eens te bepalen hoe het met de marktgerichtheid en toekomstbestendigheid van de eigen organisatie gesteld is. En die mogelijkheid biedt STEM in samenwerking met de Universiteit Twente. Deelnemen kost u niet meer dan 10 minuten. Op basis van de ingevulde gegevens ontvangt u direct na het afronden van dit onderzoek een indicatie over de mate van marktgerichtheid en ontwikkeling van de marketingfunctie van de eigen organisatie. Doe dan de Quick Scan en kom meer te weten over de mate van marktgerichtheid van uw bedrijf.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Willem de vries

Willem de Vries (STEM Industrial Marketing Community)

Startte in 2006 een eigen marketingadviespraktijk en nam van daaruit in 2008 een belang in STEM Industrial Marketing Community. In zijn functie als managing partner behartigt hij niet alleen de (marketing)belangen van opdrachtgevers en de eigen organisatie. Hij houdt zich ook nadrukkelijk inhoudelijk bezig met het aanbod van de marketingopleidingen van STEM. Willem is mede-auteur van het boek: Marketing is geen reclame.
Lees meer van: Willem de Vries (STEM Industrial Marketing Community)