Inkoopmanagersindex industrie krijgt wederom een dreun

Herstel Nederlandse industrie Nevi Inkoopmanagersindex

De inkoopmanagersindex (PMI) voor de industrie heeft voor de derde opeenvolgende maand een neerwaartse trend laten zien, wat duidt op een verdere krimp in de sector. In april daalde de inkoopmanagersindex voor de industrie van 46,4 naar 44,9, wat de aanhoudende afkoeling van de industrie aantoont als gevolg van een afnemende vraag. Desondanks blijven de verwachtingen voor toekomstige productie (12 maanden) positief.

Deze afkoeling is eveneens merkbaar in het iets minder optimistische producentenvertrouwen van het CBS, waarbij de waardering van de orderportefeuilles een rol speelt. Het producentenvertrouwen is met een score van +3 nog steeds positief. Ondernemers in de machine- en elektrotechnische industrie blijven het meest positief, terwijl het vertrouwen in meer dan de helft van de sectoren verslechtert. Aan het begin van het tweede kwartaal blijft de bezettingsgraad van het machinepark met 82,5% vrijwel ongewijzigd. Indien de afkoeling aanhoudt, zal dit als gevolg van de doorlooptijd van de orderportefeuille mogelijk pas in latere metingen zichtbaar worden.

De deelindex van orders laat een verdere daling zien, wat een weerspiegeling is van de afnemende vraag. Deze trend is ook zichtbaar in de exportorders, die eveneens sneller afnemen. Bovendien zien we een verdere daling van het ingekochte materiaal, een afbouw van voorraden en opnieuw minder onderhanden werk. Dit resulteert tegelijkertijd in een versnelde afname van de levertijden. De huidige situatie heeft echter ook enkele positieve effecten. Zo zien we sinds het begin van dit jaar een daling van de inkoopprijzen, wat in schril contrast staat met de situatie tijdens de post-coronaperiode. De afname of daling van de inkoopprijzen loopt inmiddels voor op het meebewegende niveau van de verkoopprijzen. Dit betekent dat de prijsdaling sneller plaatsvindt dan de aanpassing van de verkoopprijzen aan deze nieuwe situatie.

In deze context is het belangrijk om de evolutie van de inkoopmanagersindex voor de industrie, het producentenvertrouwen en de bezettingsgraad van het machinepark nauwlettend in de gaten te houden. Deze indicatoren geven immers een goed beeld van de gezondheid van de industrie en de vooruitzichten voor de komende maanden. Een voortdurende afkoeling kan gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, investeringen en economische groei op langere termijn.

Ondanks de huidige uitdagingen is het bemoedigend om te zien dat sommige sectoren, zoals de machine- en elektrotechnische industrie, nog steeds een positief vertrouwen hebben. Dit wijst erop dat er mogelijkheden zijn voor groei en ontwikkeling, zelfs in een tijd van algehele afkoeling. Het is van cruciaal belang dat bedrijven in deze sectoren blijven innoveren en investeren in nieuwe technologieën en processen om concurrerend te blijven en te profiteren van de kansen die zich voordoen. Bovendien is het essentieel dat zowel de industrie als de overheid samenwerken om de negatieve effecten van de afkoeling te minimaliseren en de groeivooruitzichten te verbeteren. Dit kan worden bereikt door gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling, het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen, en het stimuleren van exportmogelijkheden voor bedrijven in groeisectoren. Ook op macroniveau kunnen beleidsmakers maatregelen treffen om de industrie te ondersteunen. Dit kan onder meer bestaan uit het waarborgen van stabiele en gunstige economische voorwaarden, het ondersteunen van bedrijven bij het aantrekken van gekwalificeerd personeel en het bieden van toegang tot financiering voor innovatieve projecten.

In deze onzekere tijden is het belangrijk dat alle belanghebbenden, van bedrijfsleiders tot beleidsmakers, zich bewust zijn van de uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd en samenwerken om een veerkrachtige en bloeiende industriële sector te waarborgen. Hoewel de huidige afkoeling zorgwekkend is, biedt het ook kansen voor bedrijven om hun processen te optimaliseren, kosten te verlagen en uiteindelijk sterker uit deze periode te komen.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie