NMi: Geharmoniseerde normen voor elektriciteitsmeters worden ingetrokken

Elektriciteitsmeters

De EN 50470 [2006] reeks, de Europese norm voor elektriciteitsmeters die sinds de invoering van de meetinstrumentenrichtlijn (MID) wordt gebruikt als geharmoniseerde norm in het kader van de MID, komt te vervallen per 26 februari aanstaande. Dit staat op de Nando-website van de Europese Commissie, zo laat het Nederlands Meetinstituut (NMi) weten.

CENELEC TC 13 heeft al een nieuwe reeks normen voorbereid, de EN 62052-11 in combinatie met de EN 50470-3. Deze documenten zijn bedoeld om te worden gebruikt als geharmoniseerde normen in het kader van de meetinstrumentenrichtlijn.

Het is echter de vraag of deze normen tijdig zullen worden geharmoniseerd. Hierdoor kan het gebeuren dat er voor een bepaalde periode geen officiële geharmoniseerde normen voor elektriciteitsmeters gelden.

Betekenis voor fabrikanten

Certificaten die al zijn uitgegeven voor elektriciteitsmeters blijven geldig tot op de datum die staat aangegeven op het certificaat (10 jaar vanaf de oorspronkelijke uitgiftedatum). Mochten fabrikanten veranderingen willen doorvoeren, bijvoorbeeld door gewijzigde componenten toe te passen, dan moeten de gewijzigde meters voldoen aan de nieuwe normen. In dat geval dienen de aangepaste meters te worden beoordeeld, waarbij met name gekeken wordt naar de geïmplementeerde wijziging. Als bijvoorbeeld de software wordt gewijzigd, dan zal alleen dit deel worden beoordeeld conform de nieuwe norm. Andere aspecten, zoals bijvoorbeeld EMC- of overige testen zullen buiten beschouwing worden gelaten onder de voorwaarde dat de wijziging niet gerelateerd is aan deze aspecten. Zijn de veranderingen in orde bevonden, dan krijgt de fabrikant een revisie van het certificaat.

Fabrikanten die met een nieuwe elektriciteitsmeter de markt willen betreden, wordt aanbevolen om de nieuwe normen, EN 62052-11 / 50470-3, al toe te passen. Deze normen zijn state-of-the-art en omvatten de nieuwste eisen voor (slimme) elektriciteitsmeters, zoals besproken in de white paper van NMi met kenmerk 20211128. Ze zijn ook bedoeld om te worden gebruikt als geharmoniseerde normen onder de MID en zijn als zodanig al aangeboden aan het Comité meetinstrumenten.

Door de uitgebreide lijst van tests van deze nieuwe normen, waaronder de toegevoegde veiligheidsnorm 62052-31, zoals besproken in eerdergenoemd white paper, moeten fabrikanten wel rekening houden met langere doorlooptijden voor de typekeuringsprojecten.

Als alternatief kan de EN 50470 [2006] reeks worden toegepast tot het moment waarop de nieuwe versies officieel op de Nando-website worden vermeld. Dit wordt ook voorgesteld door Zsuzsanna Dákai, beleidscoördinator voor wettelijke metrologie bij de Europese Commissie. Fabrikanten kunnen deze dus nog steeds gebruiken.

Meer informatie bij het Nederlands Meetinstituut (NMi)

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie