De industrie en de staat van de (Europese) Unie

Europese Unie

Niet alleen beroepsmatig maar ook gevoelsmatig heb ik een meer dan gemiddelde belangstelling voor Europese zaken. Beroepsmatig vanwege het Europese recht en gevoelsmatig is het aangeboren. Een mens heeft vier grootouders. Naast twee Nederlandse heb ik een Vlaamse en een Duitse grootouder. En nu denk ik zo maar: ik ben niet alleen juridisch een Europees burger maar ik voel mij ook Europeaan.

Medio september 2022 was er een opvallend grote aandacht voor wat genoemd werd de Europese troonrede, omdat de voorzitster van de Europese Commissie, mevrouw Ursula von der Leyen, in deze toespraak voor het Europese Parlement veel tekst besteedde aan de relatie van de Europese Unie (EU) met Oekraïne. Aan de rand van die stroom informatie kwam ik ook een verwijzing tegen naar voor het bedrijfsleven relevante onderwerpen.

De Engelse versie van de “2022 State of the Union Address” is de originele en beslaat dertien pagina’s A4. Afgezien van de vele bladzijden tekst over de oorlog en de hieraan gerelateerde energiecrisis is er een specifiek op het bedrijfsleven gericht onderdeel waaraan ik hier aandacht wil besteden. De samenvattende zin uit de Nederlandse vertaling luidt: “Wij hebben een gunstig ondernemingsklimaat nodig, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en toegang tot de grondstoffen waaraan onze industrie behoefte heeft.”

Tot het ondernemingsklimaat behoort een steunpakket voor het MKB. In dit pakket zit een voorstel voor één reeks belastingregels voor het ondernemen in de EU en dat wordt “BEFIT” genoemd. Er wordt in dit kader één voorbeeld genoemd: de toegestane betalingstermijn  wordt herzien, verkort mag je aannemen. De huidige Europese Richtlijn kent termijnen van 30 en 60 dagen.

Een tweede onderwerp is het tekort aan geschoold personeel en daarom moet Europa aantrekkelijker worden voor mensen uit derde-landen met de juiste kwalificaties. Vandaar  het voorstel om 2023 uit te roepen tot het Europese Jaar van Vaardigheden (“the European Year of Skills”). Zou het helpen?

Het derde punt is voor MKB en industrie en gaat over de toegang tot grondstoffen voor de transitie naar een duurzame en digitale economie. Aldus de tekst. Men wil relaties ontwikkelen of verbeteren met betrouwbare landen voor de levering van cruciale materialen. Hieraan volgt de aankondiging van een “European Critical Raw Materials Act”. Dit is een succesvolle aanpak omdat het voor batterijen en chips ook heeft gewerkt, zo is het argument.

Tot zover het pakket voorstellen specifiek gericht op bedrijfsleven, MKB en industrie. De State of the Union vervolgt dan met een diversiteit aan onderwerpen zoals onder meer het overlijden van Koningin Elizabeth en de mogelijke oprichting van een Europese Politieke Gemeenschap voor landen die op de wachtlijst staan om tot de EU toe te treden.

Er is een in het Nederlands beschikbare “Staat van de Unie – Intentieverklaring”, gericht aan de voorzitster van het Europese Parlement en de voorzitter van de Raad van Ministers, waarin een soort samenvatting is opgenomen en een lijst van maatregelen.

De Europese troonrede is een eigenaardige mix van concrete plannen en vage voorstellen, een overzicht van wat al in behandeling is en wat een goed idee lijkt te zijn om nog eens over na te denken. Dat klinkt badinerend, maar anderzijds: ga er maar aan staan met bijna dertig lidstaten!

Auteur: Prof. em mr Antoni Brack

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Avatar foto

Prof. em mr Antoni Brack

Antoni Brack is emeritus hoogleraar Juridische aspecten van bedrijfskunde aan Universiteit Twente. Hij schreef onder meer het boek ‘Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier’. Als ABC Antoni Brack Consulting richt hij zich in het bijzonder op vraagstukken van compliance & governance.
Lees meer van: Prof. em mr Antoni Brack