Alle bouwstenen optimaal ingevuld leiden tot groei en verandering

Innovatiescan

Recent kwam ik weer eens literatuur tegen van wijlen Dr. Marcel Nieuwenhuis. Zijn gedachten en conclusies waren destijds de basis voor de innovatie management scans waarvan er twee versies zijn: de quickscan (de geautomatiseerde innovatiescan die bij STEM ingevuld kan worden) en de uitgebreidere versie waarmee in verdiepende workshops innovatievraagstukken binnen organisaties geanalyseerd worden. Op basis van de resultaten daarvan wordt gekeken en gezocht naar oplossingen en maatregelen om innovatieprocessen efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Door STEM-ambassadeur: Chris Goes

Met de innovatie quickscan meet je op hoofdlijnen de innovatiekracht van een organisatie. Dat geeft al een eerste indruk waar mogelijkheden liggen voor het optimaliseren van het innovatieproces. Want innovatie is meer dan goed inzicht hebben in de behoeften in de markt en van klanten. En op basis daarvan een aantal knappe en creatieve koppen bij elkaar zetten om een oplossing te vinden.

Bouwstenen

Succesvolle innovatie gaat over het optimaal en evenwichtig inzetten van zes aandachtsgebieden van het management. De bouwstenen daarvoor:

  1. Strategie
  2. Structuur
  3. Cultuur
  4. Mensen
  5. Middelen
  6. Resultaten

Management modellen

Deze bouwstenen zijn door Nieuwenhuis geselecteerd door verschillende managementmodellen met elkaar te vergelijken. Zo komt strategie in nagenoeg alle bekende managementmodellen als INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit), 7-S model (McKinsey), KPMG, ISO,  e.a. In de delen 1 en 2 van het ‘The art of Management‘ gaat Nieuwenhuis dieper op de vergelijking van modellen en de bouwstenen in.

Effecten

Als een van deze bouwstenen niet of onvoldoende in evenwicht is, leidt dit tot veel ongemak in organisaties. Als er bijvoorbeeld geen strategie aanwezig is en alle andere bouwstenen zijn wel voldoende ingezet, leidt dit tot verwarring. In onderstaand overzicht zien we wat er zoal gebeurt als een van de bouwstenen niet of onvoldoende aandacht krijgt.

Innovatiescan
Bron: 123management.nl

Effecten bij innovatie

Eenzelfde effect zien we bij het managen van innovaties. Als niet alle elementen goed worden ingezet om succesvol te innoveren ontstaan dezelfde ongemakken. Van verwarring, chaos, weerstand, ongerustheid tot frustratie en nutteloosheid.

Enkele voorbeelden: als er geen echte goede cultuur is voor innovatie dan zal er veel weerstand zijn binnen de organisatie om de noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. En als innovaties niet het gewenste resultaat opleveren, ontstaat bij management en medewerkers een gevoel van nutteloosheid die nieuwe innovaties in de weg staan. Tijdig onderzoek naar de haalbaarheid van innovaties en continue afstemming met klanten is noodzakelijk om tot succes te komen.

Innovatiescan

In de Management Innovatiescan zijn vijf aandachtsgebieden gedefinieerd: Strategie, Organisatie, Cultuur, Daadkracht en (markt)Introductie. Hierin zijn de zes bouwstenen van Nieuwenhuis verwerkt. Als één van deze aandachtsgebieden niet of onvoldoende wordt ingevuld en als er geen evenwicht is tussen deze gebieden ontstaat ongemak, zoals chaos of frustratie. Toekomstige innovaties zullen dan op steeds meer weerstand stuiten. Het is dus zaak om alle aandachtsgebieden op niveau te brengen en in evenwicht te krijgen en te houden.

Meet de innovatiekracht van jouw bedrijf

Hoe staat het in jouw organisatie met de invulling van de bouwstenen als het om het succesvol managen van innovaties gaat? Ik nodig je uit om de STEM quick scan innovatiekracht in te vullen en te zien of er enige vorm van verwarring of erger nog frustratie in je organisatie is. Nog beter is om de scan ook door enkele collega’s te laten invullen en over de resultaten de discussie aangaat. Want dat levert altijd inzichten op waarmee de neuzen dezelfde kant op komen te staan en er draagvlak ontstaat voor oplossingen.

Kom ook aanwaaien tijdens het STEMmingscafe van 31 maart

Daarin praten we over deze bouwstenen en hoe de innovatiescan is opgebouwd. Je bent van harte uitgenodigd om (gratis) online deel te nemen van 13.30 tot 14.30 uur.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Willem de vries

Willem de Vries (STEM Industrial Marketing Community)

Startte in 2006 een eigen marketingadviespraktijk en nam van daaruit in 2008 een belang in STEM Industrial Marketing Community. In zijn functie als managing partner behartigt hij niet alleen de (marketing)belangen van opdrachtgevers en de eigen organisatie. Hij houdt zich ook nadrukkelijk inhoudelijk bezig met het aanbod van de marketingopleidingen van STEM. Willem is mede-auteur van het boek: Marketing is geen reclame.
Lees meer van: Willem de Vries (STEM Industrial Marketing Community)