ING sector update Industry

Afzetprijzen Nederlandse industrie Producentenprijzen

Met deze ING sector update Industry blijf je op de hoogte van de laatste inzichten in de industrie

De ING sector update Industry bevat actuele informatie en nuttige links. Ook delen ING Sector Banking en het Economisch Bureau hun beeld op de sector. Deze inzichten helpen om vooruit te denken en te acteren.

In deze sector update Industry

  • Doorlooptijden en marges onder druk door tekorten
  • Productie EU valt iets terug, outlook positief
  • Toeleverketen geraakt door logistieke problemen en hoge tarieven
  • Rubbertekort nieuwe tegenvaller voor automotive
  • Energietransitie: circulariteit grondstoffen essentieel

Leveringsproblemen door tekort grondstoffen en microchips

Naast problemen met grondstoffen als kunststofgranulaat en staal zijn er ook grote tekorten aan andere componenten, waarbij het forse tekort aan microchips inmiddels zorgt voor productievertragingen in diverse ketens. Dit beperkt nu al de autoproductie (o.a. onder-brekingen bij Toyota, Volvo) en het zet naar alle waarschijnlijkheid een rem op het groeitempo in meerdere sectoren. De groeiende vraag naar microchips houdt voorlopig aan en toeleveringsproblemen zullen tot ver in 2022 merkbaar zijn. Extra investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit zal op zijn vroegst Q4-2022 of zelfs later effect gaan hebben. Grondstoftekorten zorgen daarnaast voor sterk stijgende inkoopprijzen en druk op de marges.

Europese productie belemmerd maar outlook positief

De Europese industriële productie merkt het effect van componenten en grondstoftekorten. Dit zorgt voor een lagere groei in het eerste kwartaal. De onderliggende vraag is sterk en ook de lockdown versoepelingen in de komende periode zorgen voor optimisme.
De EU industriële productie in februari daalde met 1% ten opzichte van januari, nadat deze was hersteld tot niveaus van voor de pandemie. Dit zien we terug in de cijfers in Nederland maar ook in Duitsland en Frankrijk. De dalende automotive productie (-16%) als gevolg van chiptekorten heeft hier flink aan bijgedragen. Het herstel van de productie is nog steeds in volle gang, zoals blijkt uit enquêtes voor maart. De PMI liet de hoogste waarde zien in bijna 24 jaar, als gevolg van een sterke orderintake en zo goed als stabiele productie. Haperingen in toelevering kunnen maand op maand van invloed zijn maar de trend van een sterke groei door een herstellende wereldeconomie houdt aan. Lees hier meer.

Containervervoer – stijgende kosten en minder capaciteit. Keten onder druk

De schepen die zijn vertraagd door het Ever Given-incident zijn met forse vertraging aangekomen, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Het zeevrachtvervoer is al verstoord door de pandemie, wat leidt tot exploderende containertarieven én 7 op de 10 schepen die te laat aankomen. Het Suez-incident zal de markt langer uit balans houden, waardoor aanhoudende capaciteitsbeperkingen en tariefsverhogingen worden aangewakkerd. Na het succesvol vlottrekken van de containerschip Ever Given, moet de impact op de uitgerekte supply chains nog volgen. Normaal arriveert 75% van de containerschepen wereldwijd op tijd, maar in de afgelopen twee maanden is deze betrouwbaarheids-indicator gedaald tot slechts 33%. Meer over de dalende leveringsbetrouwbaarheid van containervervoer, verder oprekken van supply chains en tariefsverhogingen lees je in deze analyse.

Rubbertekort nieuwe tegenvaller voor automotive

Autofabrikanten die worstelen met door pandemieën veroorzaakte fabriekssluitingen en een wereldwijd tekort aan chips, worden nu ook geconfronteerd met een ander probleem in de toeleveringsketen: slinkende rubbervoorraden. Vertragende scheepvaartlijnen verstoren het transport van rubber, een belangrijk materiaal dat zowel in banden als in componenten onder de motorkap wordt gebruikt. Nu het wereldwijde aanbod al opraakt na de voorraadvorming door China en een verwoestende bladziekte, stijgen de rubberprijzen en haasten sommige Amerikaanse autoleveranciers zich om zendingen veilig te stellen voordat de markt verder onder druk komt te staan. De industrie heeft lange tijd gebruik gemaakt van just-in-time productie om de kosten te verlagen. Nu merkt de sector dat ze over beperkte flexibiliteit beschikt om de door de pandemie veroorzaakte verstoringen in de toeleveringsketen op te vangen. Lees hier meer.

Circulaire economie essentieel voor energietransitie

Voor de energietransitie zijn schaarse grondstoffen als kobalt, lithium en grafiet nodig. De verdere ontwikkeling van duurzame energietechnologie die deze transitie mogelijk maakt komt in gevaar. Niet door een tekort maar door de beschikbaarheid van deze grondstoffen. Dit heeft te maken met het beperkte aantal landen die deze grondstoffen bezitten en welke commerciële en politieke strategie er met deze grondstoffen gevoerd wordt. Grondstoffen voor de levering van energie moet veilig gesteld worden waardoor de concurrentie tussen landen op termijn sterk zal oplopen. Daarnaast staat mijnbouw om diverse redenen onder druk. Er zal daarom een gecoördineerde aanpak tussen landen moeten komen om deze schaarste tegen te gaan. De oplossing ligt op termijn voor een groot deel in circulair design en daarmee het verminderen van de vraag naar mineralen en metalen. Circulair ontwerpen gaat schaarste van grondstoffen tegen, vermindert de afhankelijkheidspositie en zorgt voor stabiele(re) prijzen. Lees meer in ‘Resourcing the Energy Transition’ (KPMG).

Bron: ING sector update Industry

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie