Industrie verwacht dit jaar 15% meer te investeren

Waarde van de Nederlandse industrie verwachting

Het jaar 2023 ziet er veelbelovend uit voor de industrie, met producenten die naar verwachting 15% meer zullen investeren dan in het voorgaande jaar. Met name raffinaderijen en de chemische industrie zullen naar verwachting hun investeringen aanzienlijk verhogen. De textielindustrie daarentegen, lijkt minder te willen investeren. Interessant is dat bijna een vijfde van de verwachte investeringen is bedoeld voor verduurzaming en energiebesparing, volgens de gegevens van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verwachtingen voor investeringen in de industrie

Het onderzoek, uitgevoerd van half januari tot half mei 2023, is gericht op investeringen in materiële vaste activa die dit jaar nog in gebruik genomen worden. Dit omvat gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De verwachte toename van investeringen in 2023 komt deels door de uitgestelde investeringen van 2022 die in 2023 zullen plaatsvinden.

Toename van investeringen in raffinaderijen en chemische industrie

Het blijkt dat raffinaderijen en de chemische industrie optimistisch zijn over hun investeringsplannen, met een verwachte toename van 30% in 2023 ten opzichte van 2022. Metaalondernemers zijn ook positief gestemd en verwachten hun investeringen met meer dan een zesde te verhogen in 2023.

Aan de andere kant zijn er industrieën waar in 2023 juist een afname in investeringen wordt verwacht. Producenten in de textielindustrie bijvoorbeeld, voorspellen een afname van 23% in hun investeringen in 2023 in vergelijking met het voorgaande jaar. Ook ondernemers in de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie verwachten minder te zullen investeren.

Investeringen in verduurzaming

Interessant is dat producenten 4% van het totale bedrag aan verwachte investeringen in 2023 toewijzen aan circulair produceren, waaronder het hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen, en 8% aan energiebesparing. Dit laatste kan betrekking hebben op investeringen in isolatie, warmtepompen of zonnepanelen. Daarnaast geven producenten aan dat ongeveer 7% van de verwachte investeringen gerelateerd zijn aan vermindering van uitstoot. Voor de chemische industrie is dit zelfs 15%.

Stijgende lijn in gerealiseerde investeringen in de industrie

In 2022 meldden ondernemers in de textielindustrie een stijging van 38% in hun investeringen in vergelijking met 2021. Voor de totale industrie was de toename 13%. Na de dip in het coronajaar 2021, zagen de gerealiseerde investeringen opnieuw een stijgende lijn. Alleen de hout- en bouwmaterialenindustrie investeerde in 2022 minder dan in het jaar ervoor.

Investeringsverwachtingen versus realiteit

Het is belangrijk op te merken dat de investeringsverwachtingen van ondernemers in de industrie vaak enkele procentpunten afwijken van de uiteindelijke investeringen. Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat investeringen later dan gepland voltooid zijn, of zijn uitgesteld.

Ondanks deze mogelijke discrepantie tonen de verwachtingen voor 2023 een algemene trend van groeiende investeringen in de industrie. Of deze groei daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zal echter pas in de loop van het jaar duidelijk worden.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Erik de Jong (Advercom)

Erik bevindt zich al ruim 18 jaar in de uitgeefwereld. Hij studeerde HEAO Bedrijfseconomie en was betrokken bij het industriële automatiseringsvakblad Automatie|PMA en het vakblad Vision+Robotics. In 2020 richtte hij samen met Yuk Chi Kan het online nieuwsplatform IndustrieVandaag op. Momenteel is Erik uitgever bij Industrievandaag.nl, waar hij zijn uitgebreide kennis van online uitgeven, SEO en AI inzet. Zijn bedrijfseconomische achtergrond en technische inzichten maken hem een unieke speler in de in de wereld van industriële automatisering en digitale publicatie.
Lees meer van: Erik de Jong (Advercom)