Miljoenensubsidie voor haven Chemelot

Haven Chemelot

Een aanzienlijke subsidie van de Europese Unie is toegekend aan het project voor de ontwikkeling van drie binnenhavens in Limburg. Dit omvat de haven van Chemelot in Stein, Willem Alexander Haven in Roermond en de Beatrixhaven in Maastricht. Met een totale investering van 76,3 miljoen euro, draagt Europa hieraan 37,4 miljoen euro bij.

De haven van Chemelot is begonnen aan de ontwikkeling van de haven van Stein, een belangrijke schakel in de verduurzaming van het cluster. Om de productie te vergroenen, zijn hernieuwbare grondstoffen nodig, die per schip worden geleverd. Deze grondstoffen omvatten korrels gemaakt van huishoudelijk restafval die dienen als grondstof voor fabrieken. Om een continue stroom van grondstoffen te garanderen voor de productie van goederen die voor ons allen belangrijk zijn, is er ook een nieuwe infrastructuur nodig voor transport. Dit jaar wordt er in de haven een constructie gerealiseerd om (bio-)propaanschepen veilig te kunnen laden en lossen.

Positieve impact op bewoners

De subsidie werd toegekend als onderdeel van het Connecting Europe Facility (CEF) programma, waarvoor de provincie Limburg optreedt als coördinator namens alle betrokken partijen binnen Blueports in Limburg. In tegenstelling tot eerdere subsidies die werden toegekend voor onderzoeksdoeleinden, zal deze subsidie voornamelijk worden gebruikt voor de uitvoering van de projecten, wat een directe positieve impact zal hebben op de inwoners.

Deze projecten zullen bijdragen aan het hergebruik van grondstoffen en het verplaatsen van transport van de weg naar het water. Dit zal het aantal vrachtwagens op de A2 verminderen en de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Ze zullen ook bijdragen aan een betere verbinding met het netwerk van binnenhavens van en naar Rotterdam en Antwerpen, wat leidt tot meer economische groei, banen en concurrentiekracht voor Nederlandse bedrijven zoals Chemelot.

Meest duurzame chemische cluster

Chemelot heeft als ambitie om het meest duurzame chemische cluster van Europa te zijn. “We zijn al een leider in de industrie en zijn er trots op dit te zijn. We streven ernaar om zo snel mogelijk onze fossiele grondstofstromen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen en volledig circulair te gaan produceren”, aldus Chemelot-directeur Loek Radix.

Gedeputeerde Stephan Satijn zei: “Dit is een grote stap in de verdere vergroening van het transport en een bevestiging dat de binnenhavens van Limburg een sterke rol spelen in de circulaire economie binnen Europa. Onze focus op diepgaande publiek-private samenwerking met betrokken partijen binnen en buiten Nederland begint vruchten af te werpen.”

Naast Chemelot omvatten de projecten:

In de Willem Alexander Haven in Roermond, het grootste project van deze aanvraag, wordt hoogwaterbescherming gecombineerd met kades voor een robuuste verschuiving van transport van weg naar water. Dit is de eerste keer in Nederland dat geld van het Waterschap (Hoogwaterbescherming) ter bescherming van de inwoners van Roermond is geïntegreerd in het algehele havenplan. De primaire verdedigingen voor hoogwaterbescherming worden nu ook gebruikt als logistieke kades.

In de Beatrixhaven in Maastricht plant het bedrijf L’Ortye de eerste terminal in Europa voor het transport van reststromen via het water. Dit betreft grote hoeveelheden afval die op een duurzame manier per schip worden vervoerd en direct in een overdekte faciliteit worden verwerkt. Ook de aanlegplaatsen voor de schepen zijn overdekt en afgesloten voor het laden en lossen.

Façade Beton, een onderdeel van de Berding Groep, is van plan om een nieuwe kade te bouwen in de Beatrixhaven, in samenwerking met aangrenzende betonbedrijven, om zo 200.000 ton te verplaatsen van wegtransport naar watertransport. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

De Commissie heeft haar waardering uitgesproken over de hoge kwaliteit van de aanvraag en de projecten. Gezien het feit dat er meer aanvragen waren uit de hele Europese Unie dan er budget beschikbaar was, is het opmerkelijk dat deze aanvraag is goedgekeurd. De projecten zullen binnen vijf jaar worden gerealiseerd. Deze ontwikkelingen versterken het belang van de haven van Chemelot, evenals andere binnenhavens in Limburg, in de context van de groene transitie van de Europese Unie.

Meer informatie over Chemelot

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.