Avatar foto

Paul Petersen (FHI)

Paul Petersen is directeur van FHI, federatie van technologiebranches. Sinds 2000 is hij vanuit die organisatie werkzaam voor de vakbeurzen Het Instrument, Electronics & Applications en de World of Technology & Science. Daarbij is hij nauw betrokken geweest bij vele activiteiten van de branches Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie, die onder FHI vallen, waardoor hij de trends en ontwikkelingen binnen de industrie meebeleeft. De afgelopen jaren maakt hij voor de leden van FHI ook dwarsverbanden naar andere groepen die een belangrijke rol in de industriële bedrijfsketens spelen.